Home.Despre Revista Travel Advisor.Abonamente.Publicitate.Contact.
© 2018 SC ANIMACTION HUB SRL
Rotonda de
GLOBE TROTTER
de Dr. Petre Balaș
Ce-am mai văzut,
ce-am mai citit,
ce-am mai auzit,
în preumblările mele
reale şi
imaginare...